Số 93, tổ 18, Khu 2, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (+84) 986379601